Tuyệt quá Việt Nam ơi!

Đó là tiêu đề bài báo của truyền thông Indonesia khi nói về đại dịch Covid-19 và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu.

trong tổng số: 6 trang

Bài viết được quan tâm

Scroll