Sai phạm tại Công ty TNHH Bedra Việt Nam

Công ty TNHH Bedra Việt Nam hoạt động vi phạm Luật Môi trường Việt Nam khi chưa được Bộ (TN&MT) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định.

trong tổng số: 27 trang

Bài viết được quan tâm

Scroll